Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, Bulgaria, April 9–12, 2012 (Alan Turing - the Enigmatic Genius of the Information Age, author: Pavlov, R.)

Петата национална конференция "Образованието в информационното общество", 31 май-1 юни 2012, Пловдив, България (Иновативни услуги за диагностика и мониторинг на мрежова свързаност използвани в GEANT, автори: Гарнизов, И., Йошинов, Р.)

Петата национална конференция „Образованието в информационното общество”, 31 май-1 юни 2012, Пловдив, България (Цифровизация и цифрови библиотеки – образователни аспекти, автори: Павлов, Р., Панева-Маринова, Д.)

Национална конференция „Библиотеки, Четене. Комуникации”, В. Търново, България, 2012 (Централно и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за Централна и Източна Европа, автор: Лучев, Д.)