Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен район, Бургас, България, 2014, Технологични аспекти и услуги в цифрови библиотеки с културно-историческо съдържание (Радослав Павлов, Детелин Лучев)