ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство, София, България, май 2015, Дигиталната култура. Проблеми и решения (Д. Лучев, Р. Павлов, Д.Панева-Маринова)

Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, Бургас, България, юни, 2015, Digital Library for Orthodox Icons Collection of Regional Historical Museum – Burgas (Р. Павлов, Д. Панева-Маринова, Д. Лучев, Л. Павлова)

Трета научна конференция с международно участие "Компютърни науки и технологии", Варна, България, септември, 2015, OPNFV – възможности и перспективи (Н. Найденов, С. Русева)

Научен симпозиум с международно участие "Вяра и култ", Самоков, България, октомври, 2015, Модели на фолклорното православие І: вяра – култ – молитва (К. Рангочев)

Doctoral Conference in Mathematics and Informatics, София, България, октомври, 2015, Interactive Environment for Creating and Preservation of Fashion Objects Integrated with Data Base of Learning Resources (V. Sapundjiev, D. Luchev)

Национална конференция по информатика, посветена на 80г. на проф. П.Бърнев, София, България, ноември, 2015, Компютърната лингвистика в ИМИ – история, проекти и резултати (Л. Димитрова)

Национален семинар по Теория на кодирането "Стефан Додунеков", с. Чифлика, България, ноември, 2015,Oнлайн платформа за представяне на знания за камбанни обекти (Н. Ноев)