Second National Conference "Cultural heritage - conservation, presentation and digitization", Veliko Tarnovo, Bulgaria, March 2016, Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art (Senka, G., S. Plota, M. Monova-Zheleva, Y. Zhelev, D. Luchev, D. Paneva-Marinova)

Мартенски четения "Велико Търново – минало, настояще и бъдеще”, Велико Търново, март, 2016, Създаване и представяне на знания от област камбанология (Н.Ноев)

Втора научна конференция с международно участие - КИН2016, Културно-историческо наследство: Опазване, представяне, дигитализация, Велико Търново, България, март, 2016, Online Platform for Presentation of Bell Objects in the Field of Cultural and Historical Heritage (Н. Ноев, Г. Богданова)

Национална научна конференция „История и развитие на музеите в България”, Самоков, България, юни, 2016, От виртуалната библиотека към виртуалния музей – нови модели и развитие (К. Рангочев, Д. Панева-Маринова, М. Гойнов)

Научен симпозиум с международно участие „ЕТНОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ”, Самоков, България, септември, 2016, Неизвестно за науката гробно съоръжение от землището на с. Югово, общ. Лъки, Средните Родопи (К. Рангочев, М. Христов, Р. Малчев)

Научен симпозиум с международно участие „ЕТНОЛОГИЯ И ФИЛОЛОГИЯ”, Самоков, България, септември, 2016, Етнология Urbana Vs. Етнология Rustica – български модели на развитие (К. Рангочев)

Регионална кръгла маса "Иновативни технологии за опазването на културното наследство", Бургас, България, октомври, 2016, Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии (Р. Павлов, Д. Лучев, Д. Панева-Маринова)

Балканистични четения „Оригинал и превод – балканистични гледни точки“, България, София, октомври, 2016, Индексирането в CEEOL (Д. Лучев)

Национална научна кръгла маса с международно участие “Медийни носталгии”, Благоевград, България, октомври, 2016, Централно- и източно-европейската онлайн библиотека (CEEOL) - от носталгията към мисията. Нови функционалности на системата на CEEOL и нови възможности за библиотеки и издатели в областта на социалните и хуманитарните науки (Д. Лучев)

Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, Пловдив, България, ноември, 2016, Защо _в нито един момент_, но _нито за един миг_? За строежа и развоя на предложните групи с отрицателни частици (И. Держански)

II Национална олимпийска конференция по природни науки и иновации, София, България, декември, 2016, Участието на отборите на България в Международната олимпиада по лингвистика (И.Держански)