Ludmila Dimitrova

1) участие в Научно жури за доцент към ИМИ-БАН; 2) Member of the Editorial Board of the international journal Cognitive Studies/Études Cognitives,  ISSN 2080-7147; Impact Factor: ERIH category NAT.

Radoslav Pavlov

1) Chair of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2012; 2) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 3) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4) Алианс за стратегии и развитие на информационното общество (зам. председател), Сдружение в обществена полза; 5) Обществен съвет "Прозрачност" към МТИТС; 6) Консултативен съвет по цифровизация на културното наследство към МК; 7) Участие в Научно жури за професор/доцент към ИМИ-БАН; 8) Участие в Научно жури за професор/доцент към СУ; 9) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 10) Член на редколегията на международно списание “Information Technologies and Knowledge”, ISSN: 1313-0455, ISSN: 1313-048X (online), ISSN: 1313-0501 (CD/DVD).

Vladimir Perikliev

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal; 2) Рецензия на The Aspect Marker -Le in Early Child Mandarin за списанието Journal of Universal Language.  ISSN 1598-6381.

Sviatoslav Braynov

1) Член на комисията Academic Freedom and Tenure за Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд, САЩ 2) Член на програмния комитет на конференция The 2012 International Workshop on Behavior Informatics (BI2012),  Macau SAR, China, December, 2012 3) Член на програмния комитет на конференция  11th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2012, Laval, France, July 2012 4) - Член на програмния комитет на конференция  7th International Conference on Information Warfare and Security ICIW-2012, Center for Information Assurance and Cybersecurity, University of Washington, Seattle, USA,  March 2012. 5) Член на програмния комитет на междунардна конференция  The 8th International Conference on Signal Image technology and Internet Based Systems, Sorrento - Naples, Italy, November 2012. 6) ACM EC 2012 Workshop on Incentives and Trust in E-Commerce (WIT-EC'12), J Valencia, Spain, June 2012 7) Член на атестационната комисия на Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд, САЩ.

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОМН): 9 пакета задачи (условия, решения и указания за оценяване); 2) Програмен комитет на Англоезичната олимпиада по компютърна лингвистика; 3) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: ръководство на работата, съавторство и редакция на 1 пакет задачи (условия и решения); 4) Жури на Международната олимпиада по лингвистика: ръководство на работата; 5) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика; 6) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика”; 7) Редакционна колегия на „Математика и информатика”; 8) Организационен комитет на международната конференция ACL’13; 9) Член (секретар) на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555.

Slavian Radev

1) 2 Участия в Научно жури за професор към ИМИ-БАН; 2) Рецензия за списания Serdica Journal of Computing 3) Рецензия за списание „Биоматематика” 4) Рецензия за академична длъжност.

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

Desislava Paneva-Marinova

1) Secretary of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2012; 2) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки".