Bogdanova, G., K. Rangochev, D. Paneva-Marinova, N. Noev (2011). Towards Linguistics Analysis of the Bulgarian Folklore Domain, International Journal "Information Technologies and Knowledge", Vol.5, №2, pp. 119-128, ISSN 1313-0455. http://www.foibg.com/ijitk/ijitk-vol05/ijitk05-2-p03.pdf

Paneva-Marinova, D., M. Goynov, R. Pavlov (2011). Content Analyzing and Synthesizing Services in a Digital Library, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, 2011, Vol. 5, №4, pp. 403-416, ISBN: 1313-0455.

Pavlov, R., G. Bogdanova, D. Paneva-Marinova, T. Todorov, K. Rangochev (2011). Digital Archive and Multimedia Library for Bulgarian Traditional Culture and Folklore, International Journal “Information Theories and Applications”, Vol.18, №3, pp. 276-288, ISBN: 1310-0513. http://www.foibg.com/ijita/vol18/ijita18-3-p09.pdf

Pericliev, V. (2011). The Kaingang-Austronesian relationship hypothesis: evidence from kinship terminology. Journal of Universal Language 12 (2), 103-126. 2011. ISSN 1598-6381; (статия по покана на редактора на списанието)

Рангочев, К. (2011). Фолклор и история ІІ: сакралното пространство. В: Littera et Lingua Series Dissertationes 2 (Време и пространство във фолкора и литературата). 27-38. http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/ ISSN: 1314-3352. http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/lili-series/dissertationes/lili-series-diss2/finish/2-dissertationes/3-littera-et-lingua-series-dissertationes-2-pdf/0

Рангочев, К. (2011). Фолклорните сведения за пътя на мощите на св. Йоан Рилски през 1469 г. от Средец до Рилския манастир, В: Сб. Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. София, ИИК-БАН. 20-28. ISSN 954321882-6.

Рангочев, К. (2011). Фолклор и религия І: проблемът за термините, В: Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, т. ІХ, “ЕПОС – ЕЗИК – МИТ”,  год. 7, 2011, София, ИИК “РОД”, 2011 г., 313-334. ISSN 1311 – 493X.

Рангочев, К. (2011). Топонимия от с. Стеблево (Записи от 2006 г.), В: сб. Българите от Голо Бърдо, Албания. Част 2., София, 143-146. ISBN 978-954-90130-6-1.