Rangochev, K., D. Paneva, D. Luchev (2009). Data and Functionality Management in a Folklore Digital Library, In the Proceedings of the International Conference - Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, 21-26 February, 2008, Sofia, “Boian Penev” Publishing Centre, pp. 246 – 250, ISBN: 978-954-8712-47-7.

Держански, И. (2009). Мечка и Медведь, болгарский и русский стереотипы. в сб.: Л.Л. Фёдорова (отв. ред.), Стереотипывязыке, коммуникацииикультуре, Москва: РГГУ, стр. 136–158.

Держански, И. (2009). Седма Международна олимпиада по лингвистика. Списание «Математика и информатика» и списание «Математика+»

Рангочев, К.  (2009). Цар Иван Шишман и сакралната топография на Самоковско, В: Митология. Изкуство. Фолклор (МИФ), т. ХІІІ, София, 2008 г., с. 235 – 250.

Лучев, Д., Д. Панева, К. Рангочев (2009). Подходи за използване на технологиите на семантичния уеб за представяне на семантиката на обекти и колекции от българското фолклорно наследство. В: Годишник на РИМ-Сливен том ІІ Българските музеи в условията на членство на страната в Европейския съюз., 2009, Сливен, стр. 271-381.

Рангочев, К. (2009). Винопитие в эпическом контексте, В: Кирпичики. Фольклористика и культурная антропология сегодня. Сборник статей в честь 65-летия С. Ю. Неклюдова и 40-летия его научной деятельности, Москва, 2008 г., с. 238 – 245.

Рангочев, К. (2009). INTERNET проекции на BG фолклор, В: The Bulgarian Vita Sexualis. София, 2009 г., с. 115 – 121.

Рангочев, К. (2009). Езиците на историите. История и ритуал, В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков. Бургас, 2009 г., с. 273 - 282.