Noev N., Bogdanova G.. Online Platform for Presentation of Bell Objects in the Field of Cultural and Historical Heritage. Online Science Series, Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization, 2, 2, Regional Public Library P. R. Slaveykov - Veliko Tarnovo, 2016, ISSN:2367-8038, 40-49

Sapundjiev, V., D. Luchev. Interactive Environment for Creating and Preservation of Fashion Objects Integrated with Electronic Storage of Learning Resources. Doctoral Conference in Mathematics and Informatics, MIDOC 2015, October 15-18, 2015, Sofia, Bulgaria. Proceedings, "St. Kliment Ohridski" University Press, 2016, ISBN:978-954-07-4186-4, 108-114

Senka, G.,, Plota, S., Monova-Zheleva, M., Zhelev, Y., Luchev, D., Paneva-Marinova, D.. Technology-enhanced Teaching of Exact Science through Art. Proceedings of "Cultural heritage - conservation, presentation and digitization", National Library "P. Slaveykov", Veliko Tarnovo, 2016, ISSN:2367-8038, 75-79

Todorov Т., G. Bogdanova, N.Noev. Information Management: Database Design for a Cultural Artifact Repository. In chapter “Information Management“ of “Encyclopedia of Information Systems and Technology”, Two Volume Set, 1-2, Taylor & Francis Inc, 2016, ISSN:978-1466560772

Димитрова, Л.. Компютърната лингвистика в ИМИ - история, проекти и резултати. Национална конференция по информатика, посветена на 80 г. от рождението на проф. П. Бърнев, 12-13 ноември 2015 г. София, ИМИ-БАН със съдействието на АРИО, 2016, ISBN:978-954-8986-45-8, 37-57

Периклиев, Вл.. Едновременни антоними и синоними. сп. Български език, 63, 2, Българска академия на науките, 2016, ISSN:0005-4283, 105-107

Периклиев, Вл.. Синонимия и семантична промяна. сп. Български език, 63, 3, Българска академия на науките, 2016, ISSN:0005-4283, 89-96

Тодорова М., Г. Богданова, Т. Тодоров. Инструменти и методи за оценка и анализ на присъствие в новите дигитални медии и онлайн методи за обучение. Сборник с доклади на Юбилейна международна научна конференция 25 години Факултет “Математика и информатика”, ВТУ, 2016, 41-46


Accepted to print:

Иван Держански. Англия в славянските преводи на „Алиса в Страната на чудесата“. Мултикултурализъм и многоезичие: Доклади от Тринадесетите международни славистични четения, 2016

Иван Держански. Защо _в нито един момент_, но _нито за един миг_? За строежа и развоя на предложните групи с отрицателни частици. Сборник с доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, 2016

Найденов, Н., Русева, С.. Еталонната реализация на виртуализацията на мрежовите функции - инфраструктура и управление. Международна конференция "Качеството - за по-добър живот' 2016" 10-11 ноември, Български институт за стандарти, 2016

Рангочев, К., Панева-Маринова, Д., Гойнов, М.. От виртуалната библиотека към виртуалния музей – нови модели и развитие. Сборник на Национална научна конференция „История и развитие на музеите в България”, 16-18 юни, 2016, Самоков, 2016