The department expert activities is available at http://sonix.math.bas.bg

!-

2015

Radoslav Pavlov

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2015; 3) Член на Експертен обществен съвет по Интернет управление към МТИТС; 4) Участие в Научно жури за доктор към ИМИ-БАН - 3; 5) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 6) 3 рецензии и становища за докторанти; 7) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 8) Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи"; 9) 2 рецензии за Доклади БАН; 10) 3 рецензии за Serdica Journal of Computing.

 

Vladimir Perikliev

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal; 2) Рецензия за The Royal Society Interface (Impact Factor 3.856).

 

Sviatoslav Braynov

1) Изготвяне на експертиза за Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд; 2) Участие в Научно жури за професор, становище; 3) Рецензия за Journal of Trust Management; 4) Рецензия за Qualitative research in Financial Markets.

 

Ivan Derzhanski

1) Член на борда на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика; 2) Член на жури на Международната олимпиада по лингвистика; 3) Член на задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика; 4) Член на Националната комисия към МОН за провеждане на олимпиадата и нац. състезание по мат. лингвистика; 5) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция; 6) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 7) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).

 

Slavian Radev

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) 12 рецензии на статии за DiPP2015; 3) 3 рецензии за Serdica Journal of Computing.

 

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

 

Desislava Paneva-Marinova

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2015), Велико Търново, септември, 2015; 3) Участие в научно жури за придобиване на научно-образователна степен "доктор" - 3; 4) Изготвяне на 2 рецензии и 1 становище за придобиване на научно-изследователска степен "доктор".

 

Detelin Luchev

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2015), Велико Търново, септември, 2015; 3) 11 рецензии за 5th. International UNESCO conference DIPP2015.

 

Nikolay Noev

1) Член на Съюз на учените в България.

 

-->