The department expert activities is available at http://sonix.math.bas.bg

!-

2015

Radoslav Pavlov

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2015; 3) Член на Експертен обществен съвет по Интернет управление към МТИТС; 4) Участие в Научно жури за доктор към ИМИ-БАН - 3; 5) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 6) 3 рецензии и становища за докторанти; 7) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 8) Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи"; 9) 2 рецензии за Доклади БАН; 10) 3 рецензии за Serdica Journal of Computing.

 

Vladimir Perikliev

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal; 2) Рецензия за The Royal Society Interface (Impact Factor 3.856).

 

Sviatoslav Braynov

1) Изготвяне на експертиза за Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд; 2) Участие в Научно жури за професор, становище; 3) Рецензия за Journal of Trust Management; 4) Рецензия за Qualitative research in Financial Markets.

 

Ivan Derzhanski

1) Член на борда на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика; 2) Член на жури на Международната олимпиада по лингвистика; 3) Член на задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика; 4) Член на Националната комисия към МОН за провеждане на олимпиадата и нац. състезание по мат. лингвистика; 5) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция; 6) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 7) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).

 

Slavian Radev

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) 12 рецензии на статии за DiPP2015; 3) 3 рецензии за Serdica Journal of Computing.

 

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

 

Desislava Paneva-Marinova

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2015), Велико Търново, септември, 2015; 3) Участие в научно жури за придобиване на научно-образователна степен "доктор" - 3; 4) Изготвяне на 2 рецензии и 1 становище за придобиване на научно-изследователска степен "доктор".

 

Detelin Luchev

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2015), Велико Търново, септември, 2015; 3) 11 рецензии за 5th. International UNESCO conference DIPP2015.

 

Nikolay Noev

1) Член на Съюз на учените в България.

 

-->

Radoslav Pavlov

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, България; 2) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3) Член на Комисия за разработване на концепция и план за действие за прилагането на принципа на отворен достъп до научна информация; 4) Участие в Научно жури за доцент към УНИБИТ - 1, СУ – 1; 5) Участие в Научно жури за професор към УНИБИТ – 1; 6) Участие в Научно жури за доктор УНИБИТ - 2, ИИКТ – 1; 7) Участие в Научно жури за доктор на науките в СУ - 1; 8) Член  на програмния комитет на 5th EUROMED 2014: Progress in Cultural Heritage e-Documentation, Preservation and Protection, Nov. 3rd- 8th , 2014; Limassol, Cyprus; 9) Член  на програмния комитет на MIE 2014: Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education, September 23-25, 2014, Sofia, Bulgaria ; 10 )Член  на програмния комитет на Седма Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”,  Пловдив, 29 - 30 май 2014 г.; 11) Член  на програмния комитет на International  Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering (BdKCSE) which is organized in Sofia, Bulgaria on 6-7 November 2014; 12) Член на Научно-методичен съвет на "Информационно обслужване АД"; 13) Реценция на 4 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 14) Рецензии на 3 статии на Межденародната конференция "ER4DIS 2014"; 15) Реценция на 3 статии за сп. "Доклади на БАН"; 4) Реценция на 4 статии за сп. „Serdica Journal of Computing”; 16) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 17) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2014

Ludmila Dimitrova

1) Член на Временната научно-експертна комисия по „Информационни и телекомуникационни технологии, вкл. математика“ на Фонд „Научни изследвания“; 2) Реценция на 2 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 3) 1 рецензия на проект „Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания” -  българско-словашки изследователски проект на ИБЕ-БАН в рамките на програмата за сътрудничество между БАН и САН (2012-2014); 4) Участие в 1 Научно жури по ЗРАСРБ избор на гл. асистент в ИМИ-БАН; 5) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives. SOW, Warsaw, ISSN 2080-7147, (2010 – 2014) IF Social Sciences and Humanities [ERIH nat]

Vladimir Perikliev

1) Реценция на статията Causativity in Ìgbò Personal Names за списанието Journal of Universal Language ISSN 1598-6381; 2) GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal ISSN 1931-7778

 

Sviatoslav Braynov

1) Член на програмен комитет на 9th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS, Purdue University, USA, 2014; 2) Председател на комисия за акредитация на Computer Science Department, University of Illinois at Springfield към Националната Агенция за Сигурност, САЩ; 3) Председател на жури на два конкурса за професори в Computer Science Department, University of Illinois at Springfield - 2; 4) Член на програмния комитет на Еuropean Conference on Social Mediaр University of Brightonр United Kingdom, 2014; 4) Член на програмния комитет на 11th International Conference “Applied Computing”, 2014, Porto, Portugal;  5) Член на програмния комитет наTwenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'14), Quebec, Canada; 6) Реценция на 2 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 7) Рецензия за конкурс за професори в Computer Science Department, University of Illinois at Springfield - 2;

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): председател; 2) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика; 3) Жури на Международната олимпиада по лингвистика; 4) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика: съпредседател; 5) Редакционна колегия на 43-тата конференция на СМБ: заместник главен редактор на материалите; 6) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): 9 пакета задачи (условия, решения и указания за оценяване); 7) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: съавторство и редакция на 1 пакет задачи за МОЛ-12 (условия и решения); 8) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция на 20 статии; 9) Научно жури по защитата на дисертацията на Георги Емилов Илиев за получаване на степен «доктор»: 1 рецензия; 10) Редакционна колегия на Vinyar Tengwar (ISSN 1054-7606); 11) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 12) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).


Slavian Radev

1) Реценция на 6 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 2) Редактор на книгата "Dimitrova, L., V. Koseska–Toszewa: Semantics Properties of Selected Universal Language Categories in Digital Bilingual Resources. Demetra Ltd Publishers, Sofia, 155 pp. ISBN 978-954-8986-40-3".

 

Konstantin Rangochev

1) Годишник на Асоциация „ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

 

Desislava Paneva-Marinova

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2014), Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 3) Секретар на секция „Информатика” на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 4) Реценции на 5 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 5) Технически редактор на сборник на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014

Detelin Luchev

1) Научен секретар на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2014), Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 2) Реценция на 5 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 3) Технически редактор на сборник на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014.

 

Ludmila Dimitrova

1) Член на Програмния комитет на Seventh International Conference NLP, Corpus Linguistics, E-Learning SLOVKO’2013, Bratislava, Slovakia; 2) Участие в 2 Научни журита по ЗРАСРБ; 3) 1 становище за професор в СУ-ФМИ по конкурс 4.6 Информатика и компютърни науки (системи, основани на знания); 4) 1 становище за доцент в ИМИ-БАН; 5) 2 рецензии за 7th International Conference Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. SLOVKO’2013, Bratislava, Slovakia; 6) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives. SOW, Warsaw, ISSN 2080-7147, (2010 – 2014) IF Social Sciences and Humanities [ERIH nat].

Radoslav Pavlov

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България. 2) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3) Член на Комисия за разработване на концепция и план за действие за прилагането на принципа на отворен достъп до научна информация 4) Участие в Научно жури за доцент към УНИБИТ - 1, СУ - 1 5) Участие в Научно жури за доктор към ИМИ-БАН - 2, УНИБИТ - 2, СУ - 2; Русенски университет - 1 6) Председател на програмния комитет на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, 2-6 април 2013; 7) Член на програмния комитет на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 8) Член на организационния комитет на международна конференция „Digitization of Heritage in Science under the auspices of Alexander von Humboldt Foundation”, 1 – 5 октомври, 2013, Институт по математика и информатика, София; 9) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 10) 2 рецензии за академична длъжност; 11) 7 рецензии и становища за докторанти; 12) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 13) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2013; 14) Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи".

Vladimir Perikliev

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal

 

Sviatoslav Braynov

Член на програмните комитети на: 1) 9th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS, Purdue University, USA, 2014; 2) IJCAI 2013 Workshop on Incentives and Trust in E-Commerce, Beijing, China, 2013; 3) The Ninth International Workshop on Agents and Data Mining Interaction, Saint Paul, Minnesota, USA, 2013; 4) 8th International Conference on Information Warfare and Security ICIW-2013, Denver, Colorado, USA, 2013; 5) 12th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2013, Jyväskylä, Finland, 2013; 6) 4 рецензии за Computational Intelligence; 7) 4 рецензии за SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): председател; изготвяне на пакети със задачи; 2) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: съавторство и редакция на пакет със задачи; 3) Член на програмния комитет на Англоезичната олимпиада по компютърна лингвистика; 4) Член на жури на Международната олимпиада по лингвистика; 5) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика: съпредседател; 6) Организационен комитет на международната конференция ACL’13: съпредседател на комитета по публичността; 7) Организационен комитет на IV Семинар по преподаване на обработка на естествен език и компютърна лингвистика: съпредседател; 8) Програмен комитет на 43-та конференция на СМБ: заместник главен редактор на материалите; 8) Участие в Научно жури за доктор;  9) Организационен комитет на IV Семинар по преподаване на обработка на естествен език и компютърна лингвистика: редакция на материалите [I Derzhanski and D Radev (eds.) (2013), Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL (ISBN 978-1-937284-69-5), Association for Computational Linguistics] 10) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция; 11) Член на научно жури по защитата на докторска дисертация: 2 рецензии; 12) Редакционна колегия на Vinyar Tengwar (ISSN 1054-7606); 13) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 14) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).

Slavian Radev

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България; 2) 3 рецензии на статии за DiPP2013

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X; 2) Редактор на Сборник "Чудото „Цари мали град”", ISBN: 978-954-9369-24-3

Desislava Paneva-Marinova

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2013), Велико Търново, 18-21 септември, 2013; 3) Секретар на секция „Информатика” на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, 2-6 април 2013; 4) Секретар на секция „Информатика” на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 5) Член на организационния комитет на международна конференция „Digitization of Heritage in Science under the auspices of Alexander von Humboldt Foundation”, 1 – 5 октомври, 2013, Институт по математика и информатика, София; 6) рецензия за International Journal “Data&Knowledge Engineering”, published by Elsevier, impact factor 1.422, 2013. 7) 4 рецензии за International Journal of Library and Information Science (IJLIS); 8)  Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2013; 9)  Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи".

 

Ludmila Dimitrova

1) участие в Научно жури за доцент към ИМИ-БАН; 2) Member of the Editorial Board of the international journal Cognitive Studies/Études Cognitives,  ISSN 2080-7147; Impact Factor: ERIH category NAT.

Radoslav Pavlov

1) Chair of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2012; 2) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 3) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4) Алианс за стратегии и развитие на информационното общество (зам. председател), Сдружение в обществена полза; 5) Обществен съвет "Прозрачност" към МТИТС; 6) Консултативен съвет по цифровизация на културното наследство към МК; 7) Участие в Научно жури за професор/доцент към ИМИ-БАН; 8) Участие в Научно жури за професор/доцент към СУ; 9) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 10) Член на редколегията на международно списание “Information Technologies and Knowledge”, ISSN: 1313-0455, ISSN: 1313-048X (online), ISSN: 1313-0501 (CD/DVD).

Vladimir Perikliev

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal; 2) Рецензия на The Aspect Marker -Le in Early Child Mandarin за списанието Journal of Universal Language.  ISSN 1598-6381.

Sviatoslav Braynov

1) Член на комисията Academic Freedom and Tenure за Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд, САЩ 2) Член на програмния комитет на конференция The 2012 International Workshop on Behavior Informatics (BI2012),  Macau SAR, China, December, 2012 3) Член на програмния комитет на конференция  11th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2012, Laval, France, July 2012 4) - Член на програмния комитет на конференция  7th International Conference on Information Warfare and Security ICIW-2012, Center for Information Assurance and Cybersecurity, University of Washington, Seattle, USA,  March 2012. 5) Член на програмния комитет на междунардна конференция  The 8th International Conference on Signal Image technology and Internet Based Systems, Sorrento - Naples, Italy, November 2012. 6) ACM EC 2012 Workshop on Incentives and Trust in E-Commerce (WIT-EC'12), J Valencia, Spain, June 2012 7) Член на атестационната комисия на Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд, САЩ.

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОМН): 9 пакета задачи (условия, решения и указания за оценяване); 2) Програмен комитет на Англоезичната олимпиада по компютърна лингвистика; 3) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: ръководство на работата, съавторство и редакция на 1 пакет задачи (условия и решения); 4) Жури на Международната олимпиада по лингвистика: ръководство на работата; 5) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика; 6) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика”; 7) Редакционна колегия на „Математика и информатика”; 8) Организационен комитет на международната конференция ACL’13; 9) Член (секретар) на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555.

Slavian Radev

1) 2 Участия в Научно жури за професор към ИМИ-БАН; 2) Рецензия за списания Serdica Journal of Computing 3) Рецензия за списание „Биоматематика” 4) Рецензия за академична длъжност.

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

Desislava Paneva-Marinova

1) Secretary of the International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage - DiPP2012; 2) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки".

Ludmila Dimitrova

1) Членство в програмен комитет на международна конференция SLOVKO 2011 NLP, Multilinguality – Slovakia; 2) 1 рецензия за международна конференция; 3) 1 рецензия за академична длъжност; 4) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives,  ISSN 2080-7147; Impact Factor: ERIH category NAT

Radoslav Pavlov

1) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 2) Алианс за стратегии и развитие на информационното общество (зам. председател), Сдружение в обществена полза; 3) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 4) Заместник-председател на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 5) Член на редколегията на международно списание “Information Technologies and Knowledge”, ISSN: 1313-0455, ISSN: 1313-048X (online), ISSN: 1313-0501 (CD/DVD); 6) Chair of DiPP2011 - International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Veliko Tarnovo, September 2011

Ivan Derzhanski

1) Национална комисия за провеждане на олимпиада и национално състезания по математическа лингвистика;  2) Програмен комитет на  североамериканската олимпиада по компютърна лингвистика; 3) Жури, борд на организационния комитет и задачна комисия на международната олимпиада по лингвистика; 4) 1 рецензия за получаване на степен "Доктор"; 5) Член на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555

Slavian Radev

1) 1 рецензия за академична длъжност

Konstantin Rangochev

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”  и на 1 монография

Desislava Paneva-Marinova

1) 3 рецензия на статии за международни списания; 2) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 3) Секретар на DiPP2011 – International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage”, Veliko Tarnovo, September 2011